Departamento T14

Benvidos/as á páxina web do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da Universidade de Vigo.

O departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal está integrado por duas áreas de coñecemento: Ecoloxía e Zooloxía.

O profesorado do departamento imparte docencia nas Facultades de Bioloxía e Ciencias do Mar do campus de Vigo, na Escola de Enxeñaría Forestal do campus de Pontevedra e na Facultade de Ciencias do campus de Ourense.

 
Buzón QSP